Vision

Et bæredygtig, energieffektivt og energirigtigt samfund til gavn for miljøet, klimaet og borgerne, og at omstillingen sker hurtigst muligt.