Bestyrelse

Foreningens overordnede info@denfo.

Formand:
Michael Hvitfeldt
Mail Michael

Næstformand:
Boe Carslund-Sørensen
Mail Boe

Kasser
Allan Eskildsen
Mail Allan

 

Sekretær:

 

Mening bestyrelses

Rasmus Grøn Skammelsen
Mail Rasmus

 

 

Suppleanter
Hentes i Repræsentantskabet

Revisor:
Lars Jul Sørensen
Henning Bo Madsen