Om VE-informa

Hvad er VE-informa og deres underliggende faggrupper 

VE-informa har til formål at orientere forbrugerne om de forskellige faggrupper inden for vedvarende Energi.

VE-informa  videreformidle information i enkelte tilfælde med problemer hos leverandøren, problemer med at vælge den rette tekniske løsning, problemer med elselskaber, afgiftsgrupper og med at forstå eller klage over regningen fra dit elselskab.

VE-informa kan være repræsentant for den enkelte danske forbrugere, altså private og erhvervsmæssige kunder.

VE-informa og deres underliggende faggrupper

El

Vand

  • Danske Vandforsyningsforbrugere

Varme

  • Danske Solvarmeejere
  • Danske jord-, luft- og varmepumpeejere
  • Danske Biovarmeforbrugere
  • Danske Fjernvarmeforbrugere

VE-informa kan gør en forskel for de danske energiforbrugere ved, at have en stærk samlet informationsplatform inden for hele energiområdet.

VE-informa kan overvåge lovgivningen overholdes.

VE-informa kan informere forbrugere og prosumers inden for bæredygtig vedvarende energi i fremtid.

VE- informa har følgende rabataftale for elforbrugere og VE- aktører på køb af el

Denne del af VE-Strøms aftalen sikrer dig i øvrigt, at du opkræves 3 måneder bagudrettet og ikke som normalt med 3 måneders aconto fremadrettet.

Din el-pris er baseret på time-spot-prisen ( se prisen på Nordpool) + 1,2 øre pr kWh ekskl. moms.
Abonnement = 0 kr.

Bemærk dog, at din endelige afregningspris afhænger af, hvornår på døgnet (timeafregning) du bruger din strøm. Ovenstående er et gennemsnit for måneden.

Derudover opkræves de normale skatter og afgifter samt omkostninger til netdistributionen afhængig af hvilke gruppe du er i som VE- aktører eller som alm. elforbruger.

Denne aftale kan benyttes af alle elforbrugere med et forbrug på mindre end 100.000 kWh.

Læs mere om aftalen her

Du finder os også www.vemagasinet.dk hvor vi opslår vores nyheder.