Kontakt os

VE-Informa og Husstandsvindmølleejer er samlet i VE-informa ApS, som er det selvstændigt og uafhængigt medie som har samlet flere underliggende faggrupper

VE-informa har til formål at orientere forbrugerne om de forskellige faggrupper inden for vedvarende Energi.

VE-informa videreformidle information i enkelte tilfælde med problemer hos leverandøren, problemer med at vælge den rette tekniske løsning, problemer med elselskaber, afgiftsgrupper og med at forstå eller klage over regningen fra dit elselskab.

VE-informa kan være repræsentant for den enkelte danske forbrugere, altså private og erhvervsmæssige kunder.

VE-informa har følgende underliggende faggrupper
El
Ve-informa Danske Solcelleejer
Ve-informa Husstandsvindmølleejer
Ve-informa Elforbruger
Ve-informa Batteriejer
Vand
Ve-informa Vandforsyningsforbruger
Varme
Ve-informa Solvarmeejer
Ve-informa jord-, luft- og varmepumpeejer
Ve-informa Biovarmeforbruger
Ve-informa Fjernvarmeforbruger

VE-informa kan gør en forskel for de danske energiforbrugere ved, at have en stærk samlet informationsplatform inden for hele energiområdet.
VE-informa kan overvåge lovgivningen overholdes.

VE-informa kan informere forbrugere og prosumers inden for bæredygtig vedvarende energi i fremtid.

Du finder os også www.vemagasinet.dk hvor vi opslår vores nyheder.

VE- informa har følgende rabataftale for elforbrugere og VE- aktører på køb af el 

Denne del af VE-Strøms aftalen sikrer dig i øvrigt, at du opkræves 3 måneder bagudrettet og ikke som normalt med 3 måneders aconto fremadrettet.

Din el-pris er baseret på time-spot-prisen ( se prisen på Nordpool) + 1,2 øre pr kWh ekskl. moms.
Abonnement = 0 kr.

Bemærk dog, at din endelige afregningspris afhænger af, hvornår på døgnet (timeafregning) du bruger din strøm. Ovenstående er et gennemsnit for måneden.

Derudover opkræves de normale skatter og afgifter samt omkostninger til netdistributionen afhængig af hvilke gruppe du er i som VE- aktører eller som alm. elforbruger.

Denne aftale kan benyttes af alle elforbrugere med et forbrug på mindre end 100.000 kWh.
(læs om hele aftalen her)

VE-Informa ApS
Baldersvej 10
8850 Bjerringbro
Danmark
CVR-nummer: 39229404

Du har her mulighed for at kontakte VE-Informa ved at sende en mail