Danske Husstandsvindmølleejere
hørende under 

VE-INFORMA 

som er en gren af VEmagasinet

som støtter op om alle FN’s 17 verdensmål


VE-INFORMA
 
arbejder ud fra de 10 af verdensmålene i Danmark. 

Vi tilbyder:

Mød alle vores Partnere her